Pakikilahok ng Batang Pilipino sa Pamahalaang Lokal

Ang aklat na ito ay inilaan para sa mga bata upang malaman at maunawaan nila ang iba’t ibang puwang para sa pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaang lokal. Maaari rin itong magsilbing gabay para sa mamamayan, mga yunit ng lokal na pamahalaan, at mga taong may mahalagang papel sa pagtutok ng mga patakaran na magbibigay ng permanente at malawakang pagtanggap sa karapatan ng mga bata na makilahok sa pagdedesisyon sa bahay, sa paaralan, sa pamayanan, maging sa pamahalaan.

Share This