Resources
SALIGAN BATAS SA PAGGAWA

SALIGAN BATAS SA PAGGAWA

The latest jurisprudence on labor, as of 2017. SALIGAN regularly publishes digests of Supreme...

BARANGAY-BASED MECHANISMS

BARANGAY-BASED MECHANISMS

The Barangay, as the nearest government to the people, is readily available and within reach of...

Pamamahala at Pakikilahok

Pamamahala at Pakikilahok

Ang edisyon na ito ay nabuo base sa mas pinalalim na karanasan ng SALIGAN at iba’t-ibang batayang...